Skriv på för hönorna

Ställ dig på hönornas sida. Skriv under mot burarna.

Jag vill bli blixtaktivist

0

Underskrifter just nu (22 november)

Om hönorna

All storskalig äggproduktion är dålig för hönorna, men det är i burarna som hönorna har minst möjlighet att bete sig naturligt. Redan 1988 lovade statsministern att burarna skulle avvecklas – nu över 30 år senare är det dags för politikerna att släppa taget om burarna en gång för alla.

Burens golv är av galler vilket inte ger hönorna möjlighet att bete sig naturligt.

Varje höna har mindre yta än ett A4-ark att röra sig på. De har inte tillgång till rede när de vill, och sittpinnen sitter bara en kort bit över marken så det gör knappt någon skillnad.

I varje bur hålls upp till 16 hönor vilket gör att de inte kan sträcka ut sina vingar utan att slå i varandra eller burens väggar.

VAD BEHÖVER GÖRAS?

Djurens Rätt vill att ett förbud mot att hålla hönor i burar skrivs in i Sveriges djurskyddsförordning. Det är Sveriges regering som har makt att göra detta.

Förbudet kan formuleras på liknande sätt som det gjordes 1988, som tillägg till paragrafen som redan finns i djurskyddsförordningen om hönor (2 kap. 1 §):

”Höns för äggproduktion får inte inhysas i burar.”

(Efter 1988 ändrades detta och så kallade inredda burar godkändes på den svenska marknaden.)

Är du en politiker, tjänsteman, representant från ett företag eller jobbar du i äggbranschen? Vi har gjort en rapport till dig! I rapporten “Släpp burarna!” besvarar vi varför burhållning av hönor behöver fasas ut samt hur det kan göras beroende på vilken roll du har.

Vill du beställa ett fysiskt exemplar av rapporten, skicka ett mail till anna.harenius@djurensratt.se

Ladda ner rapporten

VAD TYCKER ALLMÄNHETEN?

Opinions- och analysföretaget Novus frågade under 2019 svenskarna hur många som anser att hönsburar borde förbjudas.
Mer information om opinionsundersökningen

0

Svenskar (%) som vill att hönsburar förbjuds

0

Svenska kvinnor (%) som vill att hönsburar förbjuds

0

Endast så många svenskar (%) vill att hönsburar ska vara kvar

VAD SÄGER POLITIKERNA?

Vi har frågat riksdagspolitikerna om de är för att sätta ett datum för när samtliga hönor inom den svenska äggindustrin ska vara frigående. Dessa riksdagsledamöter står just nu bakom förslaget.

Alireza Akhondi (C)
Janine Alm Ericson (MP)
Ulla Andersson (V)
Acko Ankarberg Johansson (KD)
Emma Berginger (MP)
Mats Berglund (MP)
Johan Büser (S)
Lorena Delgado Varas (V)
Hans Ekström (S)
Annicka Engblom (M)
Elisabeth Falkhaven (MP)

Ida Gabrielsson (V)
Maria Gardfjell (MP)
Hanna Gunnarsson (V)
Thomas Hammarberg (S)
Camilla Hansén (MP)
Roger Hedlund (SD)
Annika Hirvonen Falk (MP)
Jens Holm (V)
Emma Hult (MP)
Christina Höj Larsen (V)

Momodou Malcolm Jallow (V)
Hillevi Larsson (S)
Andreas Lennkvist Manriquez (V)
Elin Lundgren (S)
Kristina Nilsson (S)
Maria Nilsson (L)
Amanda Palmstierna (MP)
Yasmine Posio (V)
Charlotte Quensel (SD)
Michael Rubbestad (SD)

Linda Snecker (V)
Håkan Svenneling (V)
Mia Sydow Mölleby (V)
Ilona Szatmári Waldau (V)
Mathias Tegnér (S)
Jon Thorbjörnson (V)
Jessica Thunander (V)
Ciczie Weidby (V)
Jessica Wetterling (V)
Christina Österberg (SD)

VAD GÖR FÖRETAGEN?

Närmare 65 företag har valt att säga nej till burägg.
Mer information om buräggsfria företag

FILMERNA

slappburarnanuHome