Skriv på för hönorna

Ställ dig på hönornas sida. Skriv under mot burarna.

  Jag vill bli blixtaktivist

  Om hönorna

  All storskalig äggproduktion är dålig för hönorna, men det är i burarna som hönorna har minst möjlighet att bete sig naturligt. Redan 1988 lovade statsministern att burarna skulle avvecklas – nu över 30 år senare är det dags för politikerna att släppa taget om burarna en gång för alla.

  Burens golv är av galler vilket inte ger hönorna möjlighet att bete sig naturligt.

  Varje höna har mindre yta än ett A4-ark att röra sig på. De har inte tillgång till rede när de vill, och sittpinnen sitter bara en kort bit över marken så det gör knappt någon skillnad.

  I varje bur hålls upp till 16 hönor vilket gör att de inte kan sträcka ut sina vingar utan att slå i varandra eller burens väggar.

  VAD BEHÖVER GÖRAS?

  Djurens Rätt vill att ett förbud mot att hålla hönor i burar skrivs in i Sveriges djurskyddsförordning. Det är Sveriges regering som har makt att göra detta.

  Förbudet kan formuleras på liknande sätt som det gjordes 1988, som tillägg till paragrafen som redan finns i djurskyddsförordningen om hönor (2 kap. 1 §):

  ”Höns för äggproduktion får inte inhysas i burar.”

  (Efter 1988 ändrades detta och så kallade inredda burar godkändes på den svenska marknaden.)

  Är du en politiker, tjänsteman, representant från ett företag eller jobbar du i äggbranschen? Vi har gjort en rapport till dig! I rapporten “Släpp burarna!” besvarar vi varför burhållning av hönor behöver fasas ut samt hur det kan göras beroende på vilken roll du har.

  Vill du beställa ett fysiskt exemplar av rapporten, skicka ett mail till [email protected]

  Ladda ner rapporten

  VAD TYCKER ALLMÄNHETEN?

  Opinions- och analysföretaget Novus frågade under 2019 svenskarna hur många som anser att hönsburar borde förbjudas.
  Mer information om opinionsundersökningen

  0

  Svenskar (%) som vill att hönsburar förbjuds

  0

  Svenska kvinnor (%) som vill att hönsburar förbjuds

  0

  Endast så många svenskar (%) vill att hönsburar ska vara kvar

  VAD SÄGER POLITIKERNA?

  Vi har frågat riksdagspolitikerna om de är för att sätta ett datum för när samtliga hönor inom den svenska äggindustrin ska vara frigående.

  ”Frågan har alltför länge förhalats i den politiska processen. Att sätta ett slutdatum kan vara ett sätt att påskynda den.”
  Annicka Engblom (M)

  ”Det är fel att djur tvingas lida på detta sätt.”
  Annika Hirvonen Falk (MP)

  ”Egentligen är jag tveksam till den typen av detaljreglering, utan menar att regleringar om att djur ska kunna utföra ”sådana beteenden som de är starkt motiverade för och som är viktiga för deras välbefinnande” borde innebära att burarna försvann. Men det verkar inte räcka, så då bör en reglering övervägas.”
  Mathias Tegnér (S)

  ”Hönor ska inte sitta i bur – det är mot deras naturliga beteende.”
  Jens Holm (V)

  ”Borde vara en självklarhet.”
  Ulla Andersson (V)

  ”Djur ska inte hållas i bur.”
  Elisabeth Falkhaven (MP)

  Dessa riksdagsledamöter står just nu bakom förslaget om ett förbud mot hönsburar i Sverige:

  Alireza Akhondi (C)
  Janine Alm Ericson (MP)
  Ulla Andersson (V)
  Acko Ankarberg Johansson (KD)
  Emma Berginger (MP)
  Mats Berglund (MP)
  Johan Büser (S)
  Lorena Delgado Varas (V)
  Hans Ekström (S)
  Annicka Engblom (M)
  Yasmine Eriksson (SD)
  Elisabeth Falkhaven (MP)

  Ida Gabrielsson (V)
  Maria Gardfjell (MP)
  Hanna Gunnarsson (V)
  Thomas Hammarberg (S)
  Camilla Hansén (MP)
  Roger Hedlund (SD)
  Annika Hirvonen Falk (MP)
  Jens Holm (V)
  Emma Hult (MP)
  Christina Höj Larsen (V)

  Momodou Malcolm Jallow (V)
  Hillevi Larsson (S)
  Andreas Lennkvist Manriquez (V)
  Elin Lundgren (S)
  Kristina Nilsson (S)
  Maria Nilsson (L)
  Amanda Palmstierna (MP)
  Yasmine Posio (V)
  Charlotte Quensel (SD)
  Michael Rubbestad (SD)

  Linda Snecker (V)
  Håkan Svenneling (V)
  Mia Sydow Mölleby (V)
  Ilona Szatmári Waldau (V)
  Mathias Tegnér (S)
  Jon Thorbjörnson (V)
  Jessica Thunander (V)
  Ciczie Weidby (V)
  Jessica Wetterling (V)
  Christina Österberg (SD)

  FILMERNA

  Motargumenten

  Branschorganisationen Svenska Ägg tycker fortfarande burarna ska få vara kvar i Sverige. Men de argument de använder håller inte. Här svarar vi på deras vanligaste påståenden.

  Ett förbud förbud mot burar i Sverige skulle enligt Svenska Ägg: 

  1. Öppna för import av billiga burägg från andra länder
  Nej, det stämmer inte Svenska Ägg. Konsumenterna och medvetna företag har redan sagt sitt och valt bort de flesta buräggen. Dessutom pågår samma arbete för minskat buranvändande i hela världen genom den globala koalitionen Open Wing Alliance. Med all sannolikhet kommer även EU-lagstiftningen förbjuda burar om fler medlemsländer, inklusive Sverige, förbjuder burhållning av djurskyddsskäl. Inte minst med tanke på att medborgarinitiativet End the cage age samlade in över 1,5 miljoner namnunderskrifter. En bur kommer alltid vara en bur och det är felaktigt att hävda att svenska hönor har det bättre i burarna än hönor i andra länder som följer samma EU-lagstiftning.

  2. Öppna för ägg från länder med sämre djuromsorg och djurhälsa
  Se svaret ovan.

  3. Öppna för ökad risk för salmonella
  Detta är något som burförespråkare ofta lyfter fram, trots att det snarare är tvärtom. Salmonella-smitta ses i mindre utsträckning hos de hönor som inte sitter i bur. Hög beläggningsgrad (många hönor per utrymme), större gårdar och stressig miljö ökar salmonella-smitta hos hönor.(1) Som ovan nämnt så kommer inte importen från burar öka vilket innebär att importen av salmonella-ägg inte heller kommer öka. Utvecklingen går mot frigående höns med lägre salmonella-smitta.

  4. Öppna för import av ägg från produktion med antibiotikaanvändning
  Självförsörjningsgraden är idag på över 90 % för ägg (2) och ett förbud mot burhållning skulle inte leda till en stor ökad import som tidigare nämnts. Snarare kommer förtroendet för svensk äggproduktion öka om burarna försvinner. Antibiotikaanvändningen är förutom det förhållandevis låg för höns i äggindustrin oavsett land (3), något Svenska Ägg troligen är medvetna om.

  5. Tvinga svensk läkemedelsindustrin att köpa importerade ägg med sämre kvalitet
  Vi har redan beskrivit varför import inte kommer öka. Tvärtom börjar också läkemedelsindustrin titta på att enbart använda ägg från frigående höns med bättre djurvälfärd.(4) Med en tydlig lagstiftning som förbjuder burhållning i Sverige kommer de enklare kunna välja ägg med bättre kvalitet vid tillfällen då ägg behövs. 

  6. Minska den höga självförsörjningsgraden av svenska ägg som idag ligger på ca 93%
  Snarare kommer den höga självförsörjningsgraden öka om svenskar får högre förtroende för äggbranschen i Sverige. Nära 9 av 10 svenska vill förbjuda burarna (5) och kommer ha större incitament att välja mer svenskt om de vet att svenskt betyder buräggsfritt. 

  7. Motverka den svenska livsmedelsstrategins mål om ökad svensk livsmedelsproduktion
  Svensk äggproduktion är redan hög i förhållande till konsumtionen som redan nämnts. En tydlig djurskyddslagstiftning som tar ställning istället för att låta buräggsproducenterna långsamt fasas ut kommer leda till bättre möjlighet för företagarna att marknadsföra sig. Det kan även leda till större möjligheter för export till de länder som fortfarande har få frigående höns men ökande efterfrågan på det. Det är dags att släppa burarna för allas bästa.

  slappburarnanuHome